Biên tập

P.Hiệu trưởng: Nguyễn Bình Tài Quản trị: Tổ tin học

Menu

Bản tin

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Trường Tiểu học số 1 Quảng Châu (HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III)

  Chăm sóc hoa Ủng hộ Quảng Hải Ghi chú Ghi chú Ghi chú >>còn tiếp
  Gốc > Biểu mẫu >

  MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU

  TÊN CƠ QUAN (1)        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SỐ: ……/CV (2)

  V/v …(4)

                                                                         …. (3),  ngày … tháng … năm 200..

   

                                        Kính gửi : ……….. (5) ……………

                          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho …(6)… . Hiện nay…(7)… tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của…(1)…

                          Để giảI quyết vấn đề nêu trên…(1)… dự kiến…(8)… và đề nghị…(5)… :

              …………………………………(9)……………………………………       

                          Vậy …(1)… kính đề nghị…(5)… xem xét và quan tâm giải quyết, giúp đỡ. Nếu có gì khó khăn đề nghị Quý cơ quan cho chúng tôi biết kịp thời

                          Xin chân thành cảm ơn.      

              Nơi nhận                                                                   ……… (10) ………….

                                                                                     (Ký tên, đóng dấu )

                                                                                        Họ và tên đầy đủ

   

   

  l      (1) TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH CÔNG VĂN

  l      (2) VIẾT TẮT TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH

  l      (3) ĐỊA DANH

  l      (4) TRÍCH YẾU

  l      (5) TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ

  l      (6) LÝ DO ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU

  l      (7) NÊU THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CẦN ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU

  l      (8) KẾ HOẠCH ĐỊNH THỰC HIÊN

  l      (9) NỘI DUNG CÁC ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU CỤ THỂ

  l      (10) THẨM QUYỀN KÝ

   

   


  Nguyễn Bình Tài @ 11:25 13/09/2011
  Số lượt xem: 188229
  Số lượt thích: 0 người
  840203
  MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU
   
  Gửi ý kiến
  print